ul. Marsa 33, 04-246 Warszawa
+48 (22) 610-69-54
bwomars@bwomars.pl

Przeciwpożarowe bramy przesuwne

bramy - brama-ppoz-zd1.jpg

do niezawodnej ochrony obiektów

Firma Hörmann dostarcza niezawodne bramy przesuwne w wersji 1- i 2-skrzydłowej do wszystkich obiektów – w zależności od obciążenia ogniowego. Konstrukcje przeciwpożarowe są badane według normy PN EN 1634-1 oraz posiadają Aprobatę Techniczną i Certyfikat Zgodności wydany przez Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Przeciwpożarowe bramy przesuwne pełniące także funkcję dymoszczelną* są dodatkowo badane według normy PN EN 1634-3. Bramy te zaleca się montować w obiektach, w których przebywa i przemieszcza się dużo ludzi, aby chronić użytkowników przed ogniem i rozprzestrzenianiem się trujących gazów pożarowych.

*Uwaga: w przygotowaniu nowelizacja Aprobaty Technicznej obejmująca również funkcję dymoszczelną bram. Przesuwne bramy przeciwpożarowe z funkcją dymoszczelną dostępne będą w ofercie Hörmann od stycznia 2010.

Przechodzenie ludzi przez bramę lub przejeżdżanie małymi wózkami transportowymi ułatwiają drzwi przejściowe/ewakuacyjne wbudowane w przesuwnej bramie przeciwpożarowej. Drzwi przejściowe/ewakuacyjne są ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyposażone w górny samozamykacz z prowadnicą.

Więcej informacji podano obok na stronach prospektu.

bramy - katalog-ppoz.jpg

Katalog do pobrania PDF